fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1. Správcem Vašich osobních údajů je: Erika Jakubcová, provozovatel eshopu Jezdeckekrejcovstvi.cz, (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou následující. Adresa: Karpatská 239/7, Brno, 625 00. Telefon: +420 725 782 590

Email: info@jezdeckekrejcovstvi.cz

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

     1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za nákup zboží, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Další příjemci osobních údajů

1. Vaše osobní data nesdílíme pro komerční účely, ani s reklamními sítěmi třetích stran, s výjimkou:

  • hašovaných dat nebo identifikátorů zařízení (v rozsahu, v jakém jsou v některých zemích považovány za osobní údaje);
  • případů, kdy máme váš zvláštní souhlas (např. formuláře generující potenciální kontakty).

2. K vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti:

  • správce webu – Tomáš Frank – Propagon,
  • právní služby – advokátní kancelář, notářská kancelář a exekuční kancelář, která je registrována v příslušné profesní komoře
  • externí účetní – Hana Dolejšová

Můžeme potřebovat sdílet vaše data, pokud se domníváme, že je to vyžadováno zákonem, nebo abychom pomáhali chránit práva a bezpečnost vaši, naši a ostatních.

3. Dále:

  • Česká pošta s.p. (přepravce)
  • Zásilkovna s.r.o. (přepravce)
  • Facebook, Instagram a další sociální sítě
  • MailChimp (provozovatel newsletteru)

6. Kde budeme vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme v počítačových systémech v majetku Správce. V případě rozesílky newsletterů poskytujeme údaje službě MailChimp, jejímž provozovatelem je společnost The Rocket Science Group. I když se v uvedených případech jedná o předávání osobních údajů do třetích zemí, kdy společnost má sídlo mimo EU či EHP, nemusíte se o svoje údaje bát, když obě společnosti jsou na seznamu EU Privacy Shield a z pohledu GDPR dle rozhodnutí EU tedy poskytuje vašim osobním údajům dostatečnou ochranu.

7. Práva subjektů údajů

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým to odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: Info@jezdeckekrejcovstvi.cz

3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.